|

معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی از لغو چند پرواز شرکت هواپیمایی آتا خبر داد.
تاخیر پرواز تهران به نجف آتا

معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی افزود: درحال حاضر مسافران در نجف نیز با مشکل مواجه شدند و این مشکل برای مسافران پرواز مشهد ـ نجف نیز پیش آمده که قرار است یک هواپیما نیز به مشهد فرستاده شود.

خوشخو گفت: بابت بی مسئولیتی شرکت هواپیمایی آتا با آن برخورد و مجوز چند پرواز این شرکت لغو خواهد شد.

پرواز تهران ـ نجف به شماره ۶۶۵۴ که قرار بود دیشب به مقصد نجف پرواز کند به دلیل بدی آب و هوا در ساعت ۱۱ انجام شد.

 

منبع: صدا وسیما

ارسال نظر