|

هما ۶۰ ساله شد

کن‌نیوز سالگرد تاسیس شرکت هواپیمایی حامل پرچم مقدس ایران را به همه همائیان تبریک می‌گوید. به امید بازگشت هما به اوج آسمان

ارسال نظر