|

ترکیدن لاستیک فوکر ۱۰۰ هما در زاهدان

ترکیدن لاستیک فوکر ۱۰۰ هما در زاهدان

ساعتی پیش فوکر ۱۰۰ هما  پس از انجام پرواز تهران به زاهدان بعد از نشستن بر روی باند، گزارشی توسط برج مراقبت دریافت می‌کند، که تایر هواپیما در حال دود کردن است.

خلبان سریعا هواپیما را متوقف می‌کند و مسافران از هواپیما خارج می‌شوند.

 

ارسال نظر