|

لزوم برخورد قضایی با تخریب کنندگان هواپیما

روز گذشته برخی مسافران پرواز قشم ایر صحنه‌های زشت و غیر قابل قبولی را رقم زدند، فارغ از هر ناملایماتی که توسط شرکت‌های هواپیمایی خواه تاخیر چندین ساعته پرواز و خواه رفتار ناصحیح و خارج از عرف مسئولان ایرلاین باشد، عدم خروج از هواپیما رفتار هنجار شکنانه‌ای تعریف می‌شود چه برسد به آسیب زدن به این سرمایه ملی.

جدا از وجهه قانونی از بعد اخلاقی نیز این اتفاق باعث ایجاد تاخیر در دیگر پروازهای هواپیما می‌شود و برنامه ریزی بسیاری از افراد را مورد تغییر قرار می‌دهد.

موارد فوق الذکر فقط برای پیاده نشدن از هواپیما در زمان مناسب عنوان شد حال متاسفانه برخی از مسافران اقدام به تخریب هواپیما نیز می‌کنند.چنانچه هواپیما متعلق به یک شرکت دولتی باشد کاملا واضح است که خرید هواپیما، قطعات آن و انجام عملیات تعمیر و نگهداری بر روی آن از طریق بیت‌المال پرداخت می‌شود، و چنانچه شرکت هواپیمایی خصوصی باشد سرمایه گذارانی هزینه‌های آن هواپیما را پرداخت می‌کنند که در هر دو مورد، قانونا، شرعا و اخلاقا تخریب هواپیما صحیح نیست و این موضوع نیز برای خاطیان پیگیری‌های قضایی به دنبال دارد.

IMG-20220816-WA0006

IMG-20220816-WA0005

ارسال نظر