|

گزارش اختصاصی کن‌نیوز از جایروپلین شرکت NISUS

گزارش اختصاصی کن‌نیوز از جایروپلین شرکت NISUS

گزارشگر: سید امیرحسین موسوی مقدم فیلم‌بردار: احسان پیری تدوین: امیرحسین قنبری

 

ارسال نظر