|

وضعیت مالی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران؛ هما

بنابر گزارش سازمان حسابرسی، تعداد ۵۵ فروند هواپیما، ناوگان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران را تشکیل داده که در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۸ فروند آنها زمین‌گیر بوده‌اند. علت زمین‌گیر بودن این حجم از هواپیماها، تحریم‌های آمریکا، کمبود شدید نقدینگی و عدم امکان فراهم نمودن به موقع و سریع قطعات و الزامات اوورهال هواپیماها بوده است. همچنین تعداد ۲۸ فروند از هواپیماهای خریداری شده این شرکت در قبال تسهیلات مالی دریافتی در رهن بانک‌هاست. صورت‌های مالی هما نشان دهنده این است که در سال ۱۳۹۹ زیان خالص ۳۴۰۰ میلیارد تومانی داشته است.

ارسال نظر