|

ایرباس سفارش ایران ایر را لغو کرد؟

ایرباس سفارش ایران ایر را لغو کرد؟

۱۰۰ هواپیما در پنج سال گذشته در فهرست دفتر سفارش ایرباس بود. اما تازه‌ترین تغییر تعداد لغو سفارش این شرکت را به بیش از ۲۲۰ هواپیما رساند.

سیمپل فلای مشهورترین وب‌گاه هوانوردی جهان در مطلبی ادعا کرد که ایرباس سفارش ایران را حذف کرده است و ایران‌ایر نزدیک به ۱۰۰ هواپیمایی را که سفارش داده بود را دریافت نخواهد کرد. 

این وب‌گاه نوشته است: از ۱۰۰ هواپیما فقط سه هواپیما به ایران‌ایر تحویل داده شده بود.

 

به گزارش‌ها حاکی از آن است که این حذف سفارش در آمار و ارقام پایان سال این شرکت هواپیماسازی اروپایی دیده شده است.

 گزارش سیمپل‌فلای، ۱۰۰ هواپیما در پنج سال گذشته در فهرست دفتر سفارش ایرباس بود. اما تازه‌ترین تغییر تعداد لغو سفارش این شرکت را به بیش از ۲۲۰ هواپیما رساند.

1881749_968

 

ارسال نظر