|

ساخت تاکسی هوایی منحصربه‌فرد

ساخت تاکسی هوایی منحصربه‌فرد

متخصصین روسی، نمونه اولیه پهپادی منحصربه‌فرد، را تولید کردند که در عمل ترکیبی از بالگرد و هواپیمای جت است.

متخصصین مرکز نوآوری‌های فناورانه روسیه نمونه اولیه پهپادی منحصربه‌فرد، موسوم‌به واریوُپِلَن را تولید کردند که در عمل ترکیبی از بالگرد و هواپیمای جت است.

این پرنده مانند پهپادهای معمولی، قابلیت صعود و برخاست عمودی دارد ولی در آسمان با جمع شدن ملخ‌ها (روتورها)، می‌تواند مانند یک هواپیما حرکت کند.

کاربری اصلی این پهپاد، جابجایی مسافر و بار است. بیشینه سرعت این پرنده، ۷۰۰ کیلومتر بر ساعت، برد آن ۱۰۰۰ کیلومتر و بیشینه ظرفیت بار آن ۲۰۰ کیلوگرم است.

محاسبات مربوط به این پهپاد جدید در موسسه فناوری‌های هوایی مسکو (مایی) انجام شده است.

 

منبع: برنا

ارسال نظر