|

سید امیرحسین موسوی مقدم

سید امیرحسین  موسوی مقدم

سردبیر پایگاه خبری اخبار شبکه هوانوردی؛ کن‌نیوز 

سردبیر ماهنامه شبکه صنعت هوانوردی 
مجری برنامه تراتل

فارغ التحصیل رشته مهندسی فناوری هواپیما 

دارنده مدرک B1.1 مدرک پایه تعمیر و نگهداری هواپیما از سازمان هواپیمایی کشوری 

مدرک تحصیلی

سوابق کاری

اخبار مرتبط